PSZICHOTERÁPIA BUDAPEST
"És ha elvesznél az óceánban és ott meglátnád az arcokban a végtelent...megpillantanád az ég fényét, látnád, amint a felhők gördülnek...." Goethe: Faust

Bejelentkezés

+36 30 55-22-027
+36 1 209-1796 (este)
 

Ha Ön SZORONG vagy PÁNIKBETEG - a baráti tanácsok, a drog, az alkohol, a cigaretta helyett - járjon therápiába, kérjen segitséget, tanácsot! A szorongás, pánikbetegség kezelésére széleskörű, hatékony therápiás módszerekkel segitek, gyógyitom!

Kognitív terápia

A kognitiv terápiák a viselkedés terápiával együtt egyre nagyobb teret hóditanak. A hangsúly  kognitiv terápiában az információfeldolgozásra és az annak tulajdonitott jelentésen van.

A paciens sajátos értelmezése/rejtett kognitiv strukturája/ határozza meg az érzelmi állapotot és a viselkedést. Vagyis az egyén gondolkodásmódja határozza meg a történés jelentését és az ezzel kapcsolatos érzelmet és viselkedést.

A paciensnél többnyire a történések értelmezésének zavara áll fenn, aminek következtében inadekvát, nem megfelelő viselkedésformát produkálnak. Így az"automatikus, negativ gondolatok" spontán merülnek fel az aktuális esemény  kapcsán, pl.:" szerencsétlen vagyok, nekem semmi sem sikerül".

A gondolkodási hibáknak számtalan változatát lehet felsorolni, ennek korrekciója a therapeuta feladata. A therapia célja, hogy a paciens a negativ automatikus gondolatait felismerje és módositsa, igy a paciens életminősége jelentősen javul.