PSZICHOTERÁPIA BUDAPEST
"És ha elvesznél az óceánban és ott meglátnád az arcokban a végtelent...megpillantanád az ég fényét, látnád, amint a felhők gördülnek...." Goethe: Faust

Bejelentkezés

+36 30 55-22-027
+36 1 209-1796 (este)
 

Ha Ön SZORONG vagy PÁNIKBETEG - a baráti tanácsok, a drog, az alkohol, a cigaretta helyett - járjon therápiába, kérjen segitséget, tanácsot! A szorongás, pánikbetegség kezelésére széleskörű, hatékony therápiás módszerekkel segitek, gyógyitom!

Önmaga megismerése, önfeltárás, önismeret

Önfeltárás, önmaga megismerése

A paciens a saját belső élményeit tárja a theapeuta elé és a terápia hatására új következtetéseket von le saját maga számára

Önfeltárás, önismeret

Ide tartozik az önkép fogalma, a negativ és pozitiv önkép.

Önkép: ahogy saját magunkat látjuk, ahogy vélekedünk magunkról, és ahogy ismerjük magunkat. Azt is jelenti, hogy elvárjuk környezetünktől, hogy a saját maqunkról alkotott véleményünk szerint jelezzen vissza. 

A környezetünkkel a konfliktusok egy része pontosan ebből ered, hogy a környezetünk másképpen lát minket, mint ahogyan mi saját magunkat  Vagyis az önképünk /önismeretünk/ nem egyezik a valóságos /reális önkép/ énünkkel, vagyis önismeretünk nem reális.

A valóságos Én /reális én/ az önmaga megismerése fontos, azaz amilyenek valójában vagyunk, ebben segít az önismereti terápia.

Mivel az önkép és a reális én ritkán esik egybe, az eltérés foka kisebb, nagyobb lehet, ez feszültséget okoz. Minél nagyobb az eltérés, annál kevésbé jól ismerjük magunkat.

  • Negativ önkép: az ideális Én és az önkép távol esik egymástól, az ideális Én túlzott elvárásokat támaszt./szorongások, hangulatzavarok, személyiségzavarok a következmények/
  • Pozitiv önkép: Egybeesik az énideál  és az önkép, aminek következtében az egyén hiú, és a legideálisabb személynek tartja magát közel és távol, sértődékeny, nem lehet kritizálni. Hiszterikus, narcisztikus személyiségre jellemző ez a torzulás.

Empátia

A pszichoterapeuta olyan képessége, amely segít a  másik emberrel való beszélgetése során abban, hogy beleélje magát a paciens lelkiállapotába. Ennek következtében megérzi a paciens lelkében történt és történő érzelmeket, megéléseket, vagyis belevetiti magát a másik emberbe, igy van egy sajátos ráhangolódás, rezonancia,, vagyis együttrezgés a terapeuta és paciens között.